CALL

โซลล่าเซลล์สำนักงาน

แบบจำลองการออกแบบโครงการโซลล่าเซลล์สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

ตัวอย่างโครงการจำลองออกแบบศูนย์กีฬาพลังงานสะอาด ดังนี้

พื้นที่ของโครงการทั้งหมดจำนวน 3,950 ตารางเมตร ดังนี้

 • พื้นที่ส่วนกลาง 650 ตารางเมตร
 • สำนักงาน 1,300 ตารางเมตร
 • พื้นที่สนามเทนนิส โดยประมาณ 1,600 ตารางเมตร
 • ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม 400 ตารางเมตร
 • สนามกีฬากลางแจ้งและลานจอดรถ

รูปที่1 พื้นที่ของโครงการจำลองออกแบบศูนย์กีฬาพลังงานสะอาด

 

แนวคิดหลักของการออกแบบคือ การเลือกใช้พลังงานให้ต่ำที่สุดโดยให้ความคุ้มค่ามากที่สุด และปล่อยของเสียสู่สิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด โดยหลักการพิจารณาการลงทุนติดตั้งระบบไฟฟ้าโซลล่าเซลล์ จะพิจารณาจากปัจจัยดังต่อไปนี้ คือ

 1. ความเหมาะสมของสถานที่ติดตั้งระบบไฟฟ้าโซลล่าเซลล์

สถานที่ติดตั้งที่เหมาะสมในการติดตั้งระบบไฟฟ้าโซลล่าเซลล์คือ พื้นที่ดังกล่าวต้องหันไปทางทิศใต้และไม่มีสิ่งกีดขวาง เช่น ต้นไม้ที่จะทำให้เกิดร่มเงาซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

 1. พื้นที่สำหรับการติดตั้งระบบไฟฟ้าโซลล่าเซลล์

ตัวอย่างจำลองการออกแบบศูนย์กีฬาพลังงานสะอาด จะเลือกใช้หลังคาของ สนามเทนนิสซึ่งเป็นแบบปิด โดยผู้ออกแบบ ได้ทำการสำรวจแล้วว่า สนามเทนนิสจำเป็นต้องใช้แสงสว่าง 500 lux ในกิจกรรมต่างๆ ได้ซึ่งขนาด 750 ตารางเมตร ใช้แสงอาทิตย์เพียง 6-8% ก็สามารถใช้ทดแทนแสงสว่างภายในสนามเทนนิสได้ที่ ผู้ออกแบบจึงออกแบบการติดตั้งแผงโซลล่าเซลล์เป็นแบบลักษณะคลื่นดังรูปที่ 2 เพื่อให้แสงอาทิตย์สามารถทะลุผ่านได้ อีกทั้งยังสามารถติดตั้งแผงโซลล่าเซลล์และผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ได้มากกว่าแนวระราบกับหลังคา

 1. แนวโน้มและโหลดการใช้งาน

การประเมินการใช้การให้เปิดบริการของศูนย์กีฬา คือ 9:00 – 21:00 ทั้งสัปดาห์ตลอดทั้งปี ซึ่งทำให้สำนักงานก็ไม่มีวันหยุด ดังนั้นระบบไฟฟ้าโซลล่าเซลล์ที่ผลิตได้จะถูกใช้งานตลอดเวลา และมีโอกาสน้อยมากที่จะถูกส่งออกไปยัง Grid ดังแสดงในกราฟรูปที่ 3

รูปที่3 กราฟข้อมูลความต้องการใช้ไฟฟ้าเทียบกับพลังงานไฟฟ้าที่ PV ผลิตได้ และกราฟโหลดสูงสุดเทียบกับการผลิตไฟฟ้าโซลล่าเซลล์สูงสุด

 

จากรูปที่ 3 เป็นข้อมูลการเก็บตัวอย่างวันจันทร์เพียงวันเดียว

 • สีเหลือง คือ ค่าโหลดพื้นฐานเฉลี่ย (ทั้งวัน) 25kW
 • สีแดง คือ แนวโน้มการใช้งานโหลดสูงสุด 38kW
 • สีเขียว คือ PV ผลิตได้สูงสุด 22kW
 1. ขนาด ต้นทุน และรูปแบบในการติดตั้งของระบบไฟฟ้าโซลล่าเซลล์

สมมติฐานความต้องการใช้งานพลังงานขั้นต่ำของระบบโหลดปกติในช่วงฤดูร้อนคือ 25kW ในระหว่างสัปดาห์และ 12kW สำหรับวันหยุด ในช่วงฤดูหนาวจะมีความต้องการใช้งานสูงขึ้นเล็กน้อย เช่น ฮีตเตอร์ความร้อน ซึ่ง ถ้าระบบมีประสิทธิภาพสูญเสียที่ 0.75 ดังนั้น ขนาดของระบบไฟฟ้าโซลล่าเซลล์ที่ติดตั้งควรมีขนาด 33kW เพื่อ ทดแทนอัตราที่ระบบสูญเสียไป และจะต้องใช้พื้นที่ 235 ตารางเมตร และมีค่าใช้จ่ายประมาณ 175,00 ยูโรในการติดตั้ง

นอกจากการออกแบบและวางแผนระบบไฟฟ้าโซลล่าเซลล์แล้ว สิ่งที่จำเป็นต้องคำนึง คือ

 • ขนาดและตำแหน่งการติดตั้งของระบบ
 • แนวการเดินสายไฟฟ้าของระบบโซลล่าเซลล์
 • ขนาดของระบบโซลล่าเซลล์

 

สรุปข้อมูลตัวอย่างโครงการจำลองออกแบบศูนย์กีฬาพลังงานสะอาด

ECOTECH PART

Ecotech เป็นผู้นำด้านพลังงานแสงอาทิตย์ แบรนด์เดียวในประเทศไทยที่เลือกใช้วัสดุนำเข้าจากเยอรมัน และให้บริการโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ประสบการณ์กว่า 10 ปี ผ่านผลงานกว่า 500 โครงการ อีกทั้งเรายังมีมาตรฐานและเทคโนโลยีทันสมัยในการพัฒนาระบบโซล่าเซลล์อย่างต่อเนื่อง

สินค้าและบริการ

ติดต่อเรา

ติดตามข่าวสาร

อัปเดตเรื่องน่าสนใจ
พร้อมไขข้อสงสัยเกี่ยวกับโซล่าเซลล์

🅒 ECOTECH PART Co., ltd. - all rIGHTS RESERVED.