CALL

พลังงานแสงอาทิตย์

ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งกำเนิดพลังงานทั้งทางตรงและทางอ้อมให้แก่ทุกสรรพสิ่งในโลกพลังงานที่ดวงอาทิตย์ให้แก่โลกทางตรง คือ แสงสว่าง ซึ่งมีผลทำให้เกิดความร้อน สร้างความอบอุ่นให้แก่โลก พลังงานทางอ้อม คือ ดวงอาทิตย์ทำให้สิ่งมีชีวิตดำรงชีพอยู่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชเจริญเติบโตโดยอาศัยการสังเคราะห์แสงจากแสงอาทิตย์ และมนุษย์ได้อาศัยพลังงานจากต้นไม้ ที่สำคัญ ๆ คือ ฟืน ถ่าน และเมื่อพืชและสัตว์ตายทับถมกันเป็นเวลานาน ๆ จะกลายเป็นถ่านหินปิโตรเลียม รวมทั้งการนำหลักการย่อยสลายของพืชมาทำเป็นก๊าซชีวภาพ

ดวงอาทิตย์เป็นกลุ่มก๊าซร้อนรูปทรงกลมที่มีความหนาแน่นสูงมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1.39×109กิโลเมตร มีมวลเท่ากับ 1.99×1030

กิโลกรัมและมีความหนาแน่นเฉลี่ยเท่ากับ 1,410 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร และมีระยะห่างเฉลี่ยจากโลกประมาณ 1.5×1011 เมตร

เมื่อสังเกตจากโลกดวงอาทิตย์จะหมุนรอบแกนตัวเองประมาณ 28 วันหรือ 4 สัปดาห์  อย่างไรก็ตามการหมุนของดวงอาทิตย์

ไม่หมุนเป็นแบบของแข็งหมายถึงที่บริเวณศูนย์สูตรจะใช้เวลาประมาณ 27 วันและประมาณ 30 วันที่บริเวณขั้ว

ดวงอาทิตย์เปรียบเสมือนวัตถุดำที่อุณหภูมิประสิทธิผล 5,777 เคลวิน  อุณหภูมิภายในศูนย์กลางของดวงอาทิตย์มีค่าประมาณ 8×10ถึง 40×106

เคลวินและมีความหนาแน่นประมาณ 100 เท่าของความหนาแน่นของน้ำ   การปลดปล่อยพลังงานของดวงอาทิตย์อยู่ในรูปปฏิกิริยาฟิวชั่น

ของก๊าซที่เป็นส่วนประกอบอย่างต่อเนื่อง  พลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่แผ่จากดวงอาทิตย์เกิดจากการหลอมตัวของนิวเคลียสธาตุเบาของไฮโดรเจน (H)

เป็นฮีเลียม (He) โดยมวลนิวเคลียสของฮีเลียมมีค่าน้อยกว่ามวลของไฮโดรเจนสี่ตัวรวมกัน  ดังนั้นมวลส่วนที่เหลือเปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานกระบวนการ

นี้จะเกิดขึ้นภายในดวงอาทิตย์ที่อุณภูมิหลายล้านเคลวิลและจะถ่ายเทมายังผิวของดวงอาทิตย์และแผ่จากผิวสู่อวกาศ

  •                                                                                                                                      รูปที่  2 โครงสร้างดวงอาทิตย์

ECOTECH PART

Ecotech เป็นผู้นำด้านพลังงานแสงอาทิตย์ แบรนด์เดียวในประเทศไทยที่เลือกใช้วัสดุนำเข้าจากเยอรมัน และให้บริการโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ประสบการณ์กว่า 10 ปี ผ่านผลงานกว่า 500 โครงการ อีกทั้งเรายังมีมาตรฐานและเทคโนโลยีทันสมัยในการพัฒนาระบบโซล่าเซลล์อย่างต่อเนื่อง

สินค้าและบริการ

ติดต่อเรา

ติดตามข่าวสาร

อัปเดตเรื่องน่าสนใจ
พร้อมไขข้อสงสัยเกี่ยวกับโซล่าเซลล์

🅒 ECOTECH PART Co., ltd. - all rIGHTS RESERVED.