CALL

โซล่าเซลล์สำหรับโรงงาน หรือโซล่าเซลล์สำหรับเชิงพานิชย์

เป็นที่ทราบกันดีว่าโรงงานอุตสาหกรรมมีความต้องการใช้ไฟฟ้าจำนวนมาก โรงงานอุตสาหกรรมบางแห่งต้องจ่ายค่าไฟฟ้าแต่ละเดือนเป็นหลักแสน ไปจนถึงหลายล้านบาท เพราะต้องทำการผลิตทุกวันตลอดทั้งวันทั้งคืน ทำให้ผู้บริหารจำนวนมากหันมาลงทุนติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ประโยชน์ของการติดตั้งโซล่าเซลล์สำหรับอุตสาหกรรม ดังนี้

  1. ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายซึ่งสารถลดค่าไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก โดยปกติแล้วระบบโซล่าเซลล์มีอายุการใช้งานเฉลี่ยถึง 25 ปี ระบบโซล่าเซลล์ที่ดีจะสามารถคืนทุนได้ภายใน 5-7 ปี เมื่อคืนทุนแล้วอีก 18-20 ปีที่เหลือถือเป็นกำไรสุทธิทั้งหมดที่ได้รับจากการประหยัดค่าไฟฟ้า
  2. นโยบายของภาครัฐ ได้จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา การสร้างนวัตกรรม การสร้างมูลค่าเพิ่มของภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ และการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดจนส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม และการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม การติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคาโรงงานจะเข้าข่ายส่งเสริมใดตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต กรณีดังกล่าวสามารถขอส่งเสริมได้ตามมาตรการย่อย เรื่อง การลงทุนด้านการประหยัดพลังงาน การลงทุนเพื่อใช้พลังงานทดแทน หรือการลงทุนเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่ให้กิจการอุตสาหกรรมทั้ง 7 หมวด

หมวด 1 เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร

หมวด 2 เหมืองแร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน

หมวด 3 อุตสาหกรรมเบา

หมวด 4 ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง

หมวด 5 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า

หมวด 6 เคมีภัณฑ์ กระดาษ และพลาสติก

หมวด 7 กิจการบริการและสาธารณูปโภค

สามารถนำค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์มาลดภาษีเงินได้นิติบุคคลได้มากถึง 50% ของเงินลงทุน ภายในระยะเวลา 3 ปี

  1. การติดตั้งโซล่าเซลล์เป็นพลังงานสะอาดช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ นอกจากนี้ตามนโยบายของรัฐที่ต้องการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์เป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ภายในปี พ.ศ. 2608-2613 (ค.ศ. 2065 – 2070) โดยสนับสนุนให้ผู้ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ขึ้นทะเบียนคาร์บอนเครดิตตามความสมัครใจ และยังสามารถนำคาร์บอนเครดิตไปแลกเปลี่ยนซื้อขายได้ หากอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถหาเข้าไปดูที่เว็ปไซต์ http://www.tgo.or.th/2020/index.php/th/
  2. ช่วยลดอุณภูมิในตัวอาคาร เพราะแผงโซล่าเซลล์ที่ติดตั้งบนหลังคาได้ดูดซับแสงและความร้อนเอาไว้ทำให้หลังคาไม่ได้รับแสงโดยตรง ช่วยให้เครื่องปรับอากาศไม่ต้องทำงานหนักจนเกินไปซึ่งเป็นการลดการใช้พลังงานได้อีกด้วย

การออกแบบขนาดที่เหมาะสมในการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมควรพิจารณาจากการใช้ไฟฟ้าในช่วงกลางวันเพราะโดยปกติแล้วระบบโซล่าเซลล์ที่ติดตั้งบนหลังคาโรงงานจะเป็นระบบ            ออนกริด หรือระบบที่เชื่อมต่อระบบจำหน่ายไฟฟ้า จะไม่นิยมติดตั้งแบบออฟกริดเพราะไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน

ECOTECH PART

Ecotech เป็นผู้นำด้านพลังงานแสงอาทิตย์ แบรนด์เดียวในประเทศไทยที่เลือกใช้วัสดุนำเข้าจากเยอรมัน และให้บริการโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ประสบการณ์กว่า 10 ปี ผ่านผลงานกว่า 500 โครงการ อีกทั้งเรายังมีมาตรฐานและเทคโนโลยีทันสมัยในการพัฒนาระบบโซล่าเซลล์อย่างต่อเนื่อง

สินค้าและบริการ

ติดต่อเรา

ติดตามข่าวสาร

อัปเดตเรื่องน่าสนใจ
พร้อมไขข้อสงสัยเกี่ยวกับโซล่าเซลล์

🅒 ECOTECH PART Co., ltd. - all rIGHTS RESERVED.